Cathy Doll 柔霧似真眉筆

打造自然立體眉妝,仿若真毛般柔軟觸感!這款眉筆以其柔軟質地和精準筆尖,能夠輕鬆勾勒出自然立體的眉型,讓你的眉毛看起來更加豐滿自然,仿若真毛般柔軟觸感。

顏色
01灰黑
03焦糖棕
04深棕

人氣推薦商品

Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...

留言提問